Algemeen
Worden er ook woningen in het middenhuursegment verhuurd?

Ja, in Loman worden 40 tweekamerappartementen verhuurd in de middenhuur. Deze appartementen kun je alleen huren als je een huisvestingsvergunning van de Gemeente Utrecht (via het Vierde Huis) krijgt. Aanmelden voor een midden huurwoning kan zodra de verhuur van start is gegaan alleen via Woningnet. www.woningnetregioutrecht.nl

Voorrangsregels toewijzing 40 midden huurwoningen
Woningzoekenden die een woning achterlaten met een huurprijs onder de liberalisatiegrens en/of met een inkomen tot aan de inkomensvoorrangsgrenzen middenhuur krijgen de eerste 2 maanden van de verhuur voorrang bij toewijzing van de 40 geselecteerde appartementen in Loman. Je kunt alleen gebruikmaken van de voorrangsregels wanneer je een huisvestingsvergunning van de gemeente Utrecht krijgt. Dit is een gemeentelijke vergunning waarin staat dat je aan de voorwaarden voldoet om een woning in Loman te betrekken.

Voor de geselecteerde midden huurwoningen gelden de volgende inkomensrichtlijnen:
– Minimaal bruto maandelijks huishoudinkomen van 3,5 x de maandhuurprijs.
– Eénpersoonshuishoudens: een huishoudinkomen tot en met € 56.430,- (peildatum 1 januari 2020).
– Meerpersoonshuishoudens: een huishoudinkomen tot en met € 66.690,- (peildatum 1 januari 2020)

Wanneer sluit de eerste inschrijfperiode?

De eerste inschrijfperiode sluit op woensdag 15 juli om 23:59. De toewijzing zal dan uiterlijk 24 juli plaatsvinden.

Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Ja, je betaalt servicekosten. Denk hierbij aan kosten voor het gebruik en onderhoud van de algemene ruimten. De hoogte van de servicekosten zijn nog niet vastgesteld.

Wanneer worden de woningen opgeleverd?

De verwachte oplevering is eind 2020. Vele professionals op de bouw zijn dagelijks bezig om deze mooie woningen op tijd op te kunnen leveren. Maar er kunnen onvoorziene omstandigheden zijn die de bouw vertragen. Hierbij kun je denken aan weersomstandigheden zoals harde wind of vorst, maar ook het aanleveren van afbouwmateriaal.

Wil je graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Kijk dan regelmatig op onze Facebookpagina en schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Dan mis je nooit meer een mijlpaal en ben je er meteen bij zodra de verhuur van start gaat.

Ik wil een woning huren, wat moet ik doen?

De inschrijving is nog niet gestart. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de start verhuur. Je ontvangt dan ook informatie over het online inschrijfproces en de vervolgstappen die je kunt verwachten. Daarnaast zullen we informatie over het inschrijven op de website publiceren zodra de inschrijving van start is gegaan.

Lees op deze pagina meer over de online verhuur.

 

Kan ik de woningen bezichtigen?

Je bent vast erg nieuwsgierig hoe de woningen er uit komen te zien! Wegens veiligheidsrichtlijnen op de bouw is het niet mogelijk om de woningen zomaar te bezichtigen. Om je toch een goed beeld te geven van het uiteindelijke resultaat, plaatsen wij op deze website impressie beelden en/of video’s zodra deze beschikbaar zijn.

Mocht er een kijkmogelijkheid georganiseerd worden op de bouw of een modelwoning, word je daarvan op de hoogte gebracht via onze nieuwsbrief. Zorg er dus voor dat je die ontvangt!

Kan ik huurtoeslag ontvangen?

De woningen worden verhuurd in de vrije sector. Daarom is het niet mogelijk om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Wat is de invloed van de maatregelen omtrent Corona op de bouw?

Op deze website vermelden wij de geplande oplevering van de woningen. Op dit moment verwacht de aannemer dat deze datum wordt gehaald. Echter, de opleverdatum kan door omstandigheden verzet worden, zoals bijvoorbeeld door het later aangeleverd krijgen van de bouwmaterialen of wanneer er verdere beperkende maatregelen door de overheid worden ingevoerd. Wij houden dit goed voor jou in de gaten en wanneer je bij ons een woning wilt huren, informeren wij je uiteraard tijdig over de sleuteloverdracht.

Houd hier dus rekening mee wanneer je de huur opzegt of je woning verkoopt.

Toetsing en inkomen
Aan welke criteria moet ik voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een woning is het van belang dat je kunt voldoen aan de inkomensrichtlijnen. Als huurder moet je zelf aan deze richtlijnen voldoen, garantstelling van derden is niet mogelijk. Daarnaast is het belangrijk dat je geen negatieve BKR registratie hebt.

Zodra de verhuur start, kun je het online inschrijfproces starten. Hier wordt gevraagd om gegevens over je inkomen in te vullen. Aan de hand van de documenten die worden opgevraagd, wordt vervolgens gecontroleerd of je aan de inkomenseis voldoet.

Wat zijn de inkomensrichtlijnen om te huren?

Om een woning te huren is het belangrijk dat je iedere maand de huur kunt betalen, ook op de langer termijn. Daarom zijn er inkomensrichtlijnen opgesteld:

  • Vrije sector:
  • Minimaal bruto maandinkomen van 4 x de huurprijs per maand;
  • Gepensioneerden: minimaal bruto maandinkomen van 3,5 x de huurprijs per maand;
  • Bij twee gezinsinkomens telt het tweede inkomen voor 100% mee;

Vakantiegeld, vaste bonus en vaste dertiende maand tellen mee in het berekenen van je bruto maandinkomen.

Middenhuur:

– Minimaal bruto maandelijks huishoudinkomen van 3,5 x de maandhuurprijs.
– Eénpersoonshuishoudens: een huishoudinkomen tot en met € 56.430,- (peildatum 1 januari 2020).
– Meerpersoonshuishoudens: een huishoudinkomen tot en met € 66.690,- (peildatum 1 januari 2020)

 

Telt een uitkering mee als inkomen en (hoe) wordt deze meegenomen in de berekening?

Een uitkering telt mee als eerste inkomen indien je kunt aantonen op lange termijn structureel aan de inkomenseis te kunnen voldoen. Daarnaast telt een uitkering, wanneer het een 2e inkomen betreft, mee in de berekening. 

Telt studiefinanciering mee als inkomen?

Studiefinanciering is een lening, en telt daarom niet mee als inkomen.

Kan ik als ondernemer een woning huren?

Ja hoor! Als ondernemer kun je een woning huren als je minimaal 2 jaar een eigen onderneming hebt en aan de inkomensrichtlijnen voldoet. Er wordt gevraagd om de jaarrekening van een afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Het resultaat (netto winst voor belasting) wordt gehanteerd als het jaarinkomen. Het gemiddelde van de netto winst uit de bedrijfsvoering over meerdere jaren wordt als bruto inkomen gehanteerd.

Het is goed om te weten dat aan ondernemers een waarborgsom van 3 maanden de kale huur wordt gevraagd bij het sluiten van de huurovereenkomst. De waarborgsom moet voor de sleuteloverdracht in bezit zijn van de verhuurder.

Kan ik als uitzendkracht een woning huren?

Het is belangrijk dat je ook op langere termijn de huur kunt betalen. Daarom is het noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst van minimaal één jaar te hebben, ondersteund met een intentieverklaring van de werkgever. Met een nul-urencontract of een contract via een uitzendbureau kun je niet aan deze voorwaarden voldoen. Een contract via een detacheringsbureau wordt beoordeeld aan de hand van de voorwaarden van het contract.

Inschrijven
Waarom kan ik niet op alle 119 appartementen in het project inschrijven?

Er gelden voor dit project voorrangregels ten aanzien van de toewijzing en huren van 40 woningen, zogenaamde midden huurwoningen. Met de gemeente Utrecht is afgesproken dat woningzoekenden die een woning achterlaten met een huurprijs onder de liberalisatiegrens en/of met een inkomen tot aan de inkomensvoorrangsgrenzen middenhuur de eerste 2 maanden voorrang krijgen bij toewijzing van 40 geselecteerde appartementen. Je kunt alleen een appartement huren als je een huisvestingsvergunning van de gemeente Utrecht (via het Vierde Huis) krijgt. Dit is een gemeentelijke vergunning waarin staat dat je aan de voorwaarden voldoet om een woning in Loman te betrekken.

Kom jij hiervoor in aanmerking én wil jij graag een tweekamerappartement in project Loman huren, meld je dan binnenkort aan via Woningnet.

Waar kan ik het inschrijfformulier vinden? En waar kan ik mijn documenten uploaden?

Zodra de verhuur van start gaat, vind je op de website een button met ‘direct inschrijven’. Je kunt vervolgens een account aanmaken voor ‘mijn omgeving’; een online dossier waarin je veilig jouw gegevens en documenten kunt aanleveren.

Wil je op de hoogte gebracht worden zodra de verhuur van start gaat? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Welke documenten moet ik uploaden?

Tijdens het inschrijfproces worden er documenten opgevraagd. Dit zijn voornamelijk documenten gerelateerd aan je identiteit en je inkomen. Welke documenten dit precies zijn, hangt dus af van jouw persoonlijke situatie. Tijdens het inschrijfproces krijg je hier meer uitleg over en zie je in jouw persoonlijk dossier welke documenten er worden gevraagd.

Moet ik inschrijf- of bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.
Voor (of tijdens) het ondertekenen van de huurovereenkomst dient de eerste maand huur en de eventuele waarborgsom te zijn/worden overgemaakt via internetbankieren. Een waarborgsom wordt gevraagd indien je zelfstandig ondernemer bent, in loondienst voor bepaalde tijd bent, je niet volledig aan de inkomensrichtlijnen kunt voldoen of in het geval van afwijkende situaties.

Hoe worden de woningen toegewezen?

Zodra de verhuur van start gaat, krijgen alle geïnteresseerden de mogelijkheid om zich online in te schrijven voor hun droomwoning. Tijdens de inschrijving worden persoonsgegevens, informatie over je inkomen en eventuele vaste maandlasten opgevraagd. Deze informatie wordt gebruikt om te controleren of je aan de inkomensrichtlijnen kunt voldoen. Ter ondersteuning van de ingevulde informatie, upload je de gevraagde documenten in je dossier. Deze documenten tonen aan dat de door jou ingevulde informatie klopt.

Geschikte kandidaten worden vervolgens gematcht met de beschikbare woningen. Dit gebeurt op basis van de door jou ingevulde gegevens, je voorkeurswoningen en eventuele toewijzingscategorieën. Indien er meerdere geschikte kandidaten voor één woning zijn, wordt er een digitale loting ingezet.

Huren & voorwaarden
Wie mag een woning huren en bewonen?

Als je jezelf inschrijft op het gehuurde adres in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente waar de woning staat én er zelf gaat wonen, kun je een woning huren. Het is niet toegestaan om de woning te verhuren voor korte of langere periode (short stay, Airbnb e.d.). Ondertekenaar(s) van het huurcontract en hun eventueel inwonende kind(eren) zijn de bewoners van de woningen.

Wat is de minimale huurtermijn?

Je huurt voor minimaal 1 jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand + 1 maand. Een voorbeeld: je geeft op 19 april aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt de huurovereenkomst op 1 juni. 

Is het toegestaan om huisdieren te houden?

Je neemt natuurlijk graag je harige vriendje of goudvis mee naar je nieuwe huis. Mits dit geen overlast veroorzaakt voor andere bewoners, is dit toegestaan. Zorg er dus voor dat je huisdier niet overmatig blaft of miauwt, ontsnapt uit de woning (of tuin) en geen schade aan de woning toebrengt.

Is het schilderen van de wanden toegestaan?

Je mag de binnenkant van de woning naar jouw eigen smaak inrichten en decoreren. Dus je mag wanden `sausen` of (opnieuw) behangen.  Houd er rekening mee dat wanneer je ooit besluit de woning te verlaten, je deze in het oorspronkelijke staat moet terugbrengen. 

Kozijnen en deuren mag je niet schilderen. Boren in tegels (badkamer, toilet, keuken) is niet toegestaan.

Wat zijn de voordelen van huren?

Huren is zorgeloos en luxe. Je weet namelijk waar je financieel aan toe bent. Je hebt vaste maandlasten en geen uitgaven voor groot onderhoud. En het risico van waardevermindering van de woning ligt bij de verhuurder. Ook is huren flexibel. Je huurt een woning namelijk voor minimaal 1 jaar, waarna de overeenkomst opzegbaar is per eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn.

Daarnaast geniet je van een moderne duurzame woning, met een luxe badkamer en complete keuken met kwalitatieve apparatuur, en lage energielasten. Zonder daar zelf investeringen voor te doen. Is er eens iets stuk en is er een reparatie noodzakelijk? Dan staan wij voor je klaar!

Kwaliteit
Hoe is de keuken ingericht?

Je kookt in een moderne open Keller keuken met Siemens inbouwapparatuur. Alle keukens zijn voorzien van een zwart composiet blad en witte kastdeuren. Qua apparatuur heb je de beschikking over een inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasser, combi-oven en koel vriescombinatie. Er zijn verschillende keukenopstellingen. Dit vind je terug op de plattegronden zodra deze beschikbaar zijn.

Hoe is de badkamer ingericht?

De badkamer is voorzien van zwarte vloertegels en witte wandtegels. Je hebt de beschikking over een comfortabele douche en een wasbak met planchet en spiegel. Het toilet is apart. De exacte opstelling van de badkamer vind je terug op de plattegronden zodra deze beschikbaar zijn.

 

Hoe is het apart toilet afgewerkt?

Het toilet is voorzien van zwart gespikkelde vloertegels en witte wandtegels met daarboven wit spuitwerk.

Hoe zijn de wanden en plafonds afgewerkt?

De wanden in de woonkamer, hal en slaapkamer(s) zijn wit en sausklaar afgewerkt. Het plafond, en de wand in het toilet boven de tegels wordt voorzien van wit spuitwerk. 

Hoe wordt de woning verwarmd?

De appartementen in Loman zijn aangesloten op de stadsverwarming. Hierdoor is er geen gasaansluiting meer nodig en draag je bij aan een vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen. In de woonkamer zijn radiatoren en in de badkamer is een elektrische badkamerradiator.

Zit er een ventilatiesysteem in het appartement?

Ja, er is een mechanische ventilatie aanwezig en ieder appartement heeft een individuele WTW.

Voorzieningen
Waar kan ik mijn fiets stallen?

Er is een grote gezamenlijke fietsenstalling waar je je fiets kunt stallen.

Waar kan ik mijn auto parkeren?

Er zijn parkeerplaatsen beschikbaar in de ondergelegen parkeergarage.

Zijn er voorzieningen voor het opladen van mijn elektrische fiets of auto?

Ja, er worden laadpalen voor fietsen en auto’s geraliseerd bij Loman.