Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een woning in de vrije sector te huren?

Goed om te weten! Van de 119 appartementen in Loman worden 79 drie- en vierkamerappartementen verhuurd in de vrije sector. Voor deze appartementen gelden alleen inkomensvereiste en is sprake van vrije vestiging. Op deze pagina lees je meer over de gestelde inkomensrichtlijnen. Aanmelden voor een vrije sectorhuurwoning kan alleen via deze projectwebsite via je online account. Je staat vast te popelen om aan je inschrijving te beginnen! Maar om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk om de informatie op deze pagina eerst goed te lezen. Zo weet je of je in aanmerking kunt komen voor een appartement in Loman.

Na de inschrijving worden de geschikte kandidaten gematcht met de beschikbare woningen. Maar wat is nu een geschikte kandidaat? Het is belangrijk dat je over voldoende inkomen beschikt om de huur te betalen, nu en in de toekomst.  Daarom zijn er inkomensrichtlijnen vastgesteld en kijken we naar je inkomenssituatie in de toekomst. Daarnaast is het noodzakelijk dat je geen negatieve BKR registratie hebt. Weet je niet zeker of je een negatieve BKR registratie hebt? Vraag dan je gegevens op bij de BKR.

Inkomenseis: 4 x huurprijs
Pensioen: 3,5 x huurprijs
Aantoonbaar langdurig inkomen
Geen negatieve BKR registratie

Inkomensrichtlijnen

Om ervoor te zorgen dat je iedere maand de huur kunt betalen en daarnaast ook je andere (vaste) lasten kunt dragen, zijn er inkomensrichtlijnen opgesteld. Om teleurstelling tijdens het inschrijfproces te voorkomen, kun je alvast zelf uitrekenen of je aan deze richtlijnen kunt voldoen. Hierbij is het belangrijk dat je als huurder(s) zelf aan deze richtlijnen kunt voldoen. Een garantstelling van derden is vanwege extra risico’s niet toegestaan. Omdat de woningen in de vrije sector verhuurd worden, is het niet mogelijk om huursubsidie te ontvangen.

Bij inkomen uit loondienst: minimaal bruto maandinkomen van 4 keer de maandhuurprijs
Inkomen uit pensioen: minimaal bruto maandinkomen van 3,5 keer de maandhuurprijs
Een tweede inkomen telt hierbij voor 100% mee.

Heb je eigen vermogen? Indien je over een eigen vermogen of spaargeld beschikt en het van belang is om dit mee te tellen om aan de inkomensrichtlijnen te voldoen, rekenen we 10% van het vermogen mee als inkomen bovenop je bruto jaarinkomen.

Loondienst

Als je in loondienst bent is het belangrijk dat je een arbeidsovereenkomst hebt van minimaal 6 maanden, aangevuld met een intentieverklaring van je werkgever om het contract daarna te verlengen. Om je bruto maandinkomen te berekenen, kijk je op je salarisstrook naar je bruto maandsalaris. Alle bedragen die op je werkgeversverklaring worden vermeld tellen hierbij mee, dus ook vakantiegeld en een vaste bonus en dertiende maand indien van toepassing.

Pensioen of uitkering

Als je kunt aantonen dat je met je uitkering structureel aan de inkomenseis kunt voldoen, telt deze mee als eerste of enige inkomen. Daarnaast telt een uitkering ook mee als het een 2e inkomen betreft. Studiefinanciering is een lening, en telt daarom niet mee als inkomen. Omdat pensioen onder een lager belastingtarief valt, is de inkomenseis voor gepensioneerden lager: 3,5 keer de maandhuur.

Ondernemers

Ook als ondernemer kun je een woning huren in Loman. Je komt in aanmerking als je langer dan 2 jaar een eigen onderneming hebt en je netto winst voor belasting aantoonbaar aan de inkomenseis voldoet. Dit kun je aantonen met een jaarrekening voor het meest recente afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Goed om te weten: er wordt een waarborgsom van 3 maanden kale huurprijs gevraagd als je als ondernemer een woning gaat huren in Loman

Goed om te weten over huren in Loman

Je kunt alleen een woning in Loman huren als je er zelf gaat wonen, en je je na de verhuizing inschrijft op het gehuurde adres in de Gemeente Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Utrecht. Je huurt de woning voor minimaal 1 jaar. Daarna is de huur op te zeggen per de eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn. Een voorbeeld: je geeft op 19 april aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt de huurovereenkomst op 1 juni.

De uiteindelijke matching wordt gedaan op basis van de door jou verstrekte gegevens, waaronder informatie over je inkomen en je woningvoorkeur. Het is daarom belangrijk dat je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid invult. Alle gegevens worden gecontroleerd door middel van een documentencheck en een creditcheck.