Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een woning in het middenhuursegment te huren?

Van de 119 appartementen in Loman worden 40 tweekamerappartementen verhuurd in de middenhuur. Voor deze appartementen gelden, naast de standaard voorwaarden, nog extra criteria om in aanmerking te komen. Zo kun je deze appartementen alleen huren als je een huisvestingsvergunning van de Gemeente Utrecht (via het Vierde Huis) krijgt en is er een maximum inkomen vastgesteld. Er zijn ook voorrangsregels opgesteld. Op deze pagina lees je daar meer over.

Aanmelden voor een middenhuurwoning kan hier. Je staat vast te popelen om aan je inschrijving te beginnen! Maar om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk om de informatie op deze pagina eerst goed te lezen. Zo weet je of je in aanmerking kunt komen voor een appartement in het middenhuur segment in Loman.

Na de inschrijving worden de geschikte kandidaten gematcht met de beschikbare woningen. Maar wat is nu een geschikte kandidaat? Het is belangrijk dat je over voldoende inkomen beschikt om de huur te betalen, nu en in de toekomst. Daarom zijn er minimum en maximum inkomensrichtlijnen vastgesteld en kijken we naar je inkomenssituatie in de toekomst.  Daarnaast is het noodzakelijk dat je geen negatieve BKR registratie hebt. Weet je niet zeker of je een negatieve BKR registratie hebt? Vraag dan je gegevens op bij de BKR.

Woningzoekenden die een woning achterlaten met een huurprijs onder de liberalisatiegrens (€ 720,42) en/of met een inkomen tot aan de inkomensvoorrangsgrenzen middenhuur krijgen voorrang bij toewijzing van de 40 geselecteerde appartementen in Loman. Je kunt alleen gebruikmaken van de voorrangsregels wanneer je een huisvestingsvergunning van de gemeente Utrecht krijgt. Dit is een gemeentelijke vergunning waarin staat dat je aan de voorwaarden voldoet om een woning in Loman te betrekken. De huisvestingsvergunning vraag je aan na de toewijzing van een huurwoning.

 

Voorrang als je een sociale huurwoning achterlaat
Max inkomen 1 pers: € 56.430
Max inkomen 2 pers: € 66.960
Huisvestigingsvergunning van de Gemeente Utrecht
Minimum inkomen 3,5 x maandhuurprijs
Aantoonbaar langdurig inkomen
Geen negatieve BKR registratie

Inkomensrichtlijnen

Om ervoor te zorgen dat je iedere maand de huur kunt betalen en daarnaast ook je andere (vaste) lasten kunt dragen, zijn er inkomensrichtlijnen opgesteld. Om teleurstelling tijdens het inschrijfproces te voorkomen, kun je alvast zelf uitrekenen of je aan deze richtlijnen kunt voldoen. Hierbij is het belangrijk dat je als huurder(s) zelf aan deze richtlijnen kunt voldoen. Een garantstelling van derden is vanwege extra risico’s niet toegestaan. Omdat de woningen in de vrije sector verhuurd worden, is het niet mogelijk om huursubsidie te ontvangen.

Voor deze woningen is naast een minimum inkomen ook een maximum inkomensgrens vastgesteld:
· Minimaal bruto maandelijks huishoudinkomen van 3,5 x de maandhuurprijs
· Éénpersoonshuishoudens: een huishoudinkomen tot en met € 56.430,- (peildatum 1 januari 2020)
· Meerpersoonshuishoudens: een huishoudinkomen tot en met € 66.690,- (peildatum 1 januari 2020

Heb je eigen vermogen? Indien je over een eigen vermogen of spaargeld beschikt en het van belang is om dit mee te tellen om aan de inkomensrichtlijnen te voldoen, rekenen we 10% van het vermogen mee als inkomen bovenop je bruto jaarinkomen.

Loondienst

Als je in loondienst bent is het belangrijk dat je een arbeidsovereenkomst hebt van minimaal 6 maanden, aangevuld met een intentieverklaring van je werkgever om het contract daarna te verlengen. Om je bruto maandinkomen te berekenen, kijk je op je salarisstrook naar je bruto maandsalaris. Alle bedragen die op je werkgeversverklaring worden vermeld tellen hierbij mee, dus ook vakantiegeld en een vaste bonus en dertiende maand indien van toepassing.

Pensioen of uitkering

Als je kunt aantonen dat je met je uitkering structureel aan de inkomenseis kunt voldoen, telt deze mee als eerste of enige inkomen. Daarnaast telt een uitkering ook mee als het een 2e inkomen betreft. Studiefinanciering is een lening, en telt daarom niet mee als inkomen.

Ondernemers

Ook als ondernemer kun je een woning huren in Loman. Je komt in aanmerking als je langer dan 2 jaar een eigen onderneming hebt en je netto winst voor belasting aantoonbaar aan de inkomenseis voldoet. Dit kun je aantonen met een jaarrekening voor het meest recente afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Goed om te weten: er wordt een waarborgsom van 3 maanden kale huurprijs gevraagd als je als ondernemer een woning gaat huren in Loman

Goed om te weten over huren in Loman

Je kunt alleen een woning in Loman huren als je er zelf gaat wonen, en je je na de verhuizing inschrijft op het gehuurde adres in de Gemeente Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Utrecht. Je huurt de woning voor minimaal 1 jaar. Daarna is de huur op te zeggen per de eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn. Een voorbeeld: je geeft op 19 april aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt de huurovereenkomst op 1 juni.

De uiteindelijke matching wordt gedaan op basis van de door jou verstrekte gegevens, waaronder informatie over je inkomen en je woningvoorkeur. Het is daarom belangrijk dat je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid invult. Alle gegevens worden gecontroleerd door middel van een documentencheck en een creditcheck.